Prisma Associati
BMW – Ibernazione

Category: 3D
 

CLIENT

Prisma Associati / BMW

Date

2006

About

Ideazione e modellazione 3D
e rendering cabina criogena